Przejdź do treści

Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania kupionych produktów.

Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy:

  • przedmiotów wykonanych na zamówienie lub personalizowanych;
  • przedmiotów będących częścią kompletów

Aby odstąpić od umowy, należy niezwłocznie powiadomić Sprzedającego, drogą pisemną lub mailową. Kupujący może skorzystać z formularza zwrotu.

Kupujący ma obowiązek zwrócić produkt niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zakupionego produktu.

Reklamacje

Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:

  • żądać usunięcia wady,
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, jednak nie jest to obowiązkowe.

Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.

Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

FORMULARZ REKLAMACYJNY